Project Description

Ciclons

Equip utilitzat per separar partícules sòlides suspeses a l’aire, gas o fluït líquid, sense l’ús d’un filtre d’aire, utilitzant un vèrtex per a la separació.